HOT

Phiếu đặt chỗ chung cư Gold Season 47 Nguyễn Tuân

Phiếu đặt chỗ chung cư Gold Season 47 Nguyễn Tuân
3.5 /2 votes

Theo chỉ thị của ban quản lý dự án, chủ đầu tư thì bắt đầu từ ngày 7/12/2015 sẽ nhận đặt chỗ căn hộ Gold Season. Phiếu đặt chỗ chung cư Gold Season giúp khách hàng có thể dữ được căn mà mình mong muốn sở hữu hay đầu tư mà không bị bất kỳ một ràng buộc nào.

Dự án sẽ ưu tiên cho khách hàng chọn căn đẹp đáp ứng yêu cầu:

 • Khách hàng đặt mua nhiều căn (mua 2,3,4…căn)
 • Thời gian đặt mua (đặt sớm hơn sẽ được ưu tiên)

Lưu ý:

 • Tên trong biên bản đặt chỗ sẽ không được thay đổi
 • Khách hàng được rút tiền về khi dự án Gold Season mở bán chính thức.

Phiếu đặt chỗ chung cư Gold Season

THOẢ THUẬN ĐẶT CHỖ

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2005;
 • Căn cứ nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, vào hồi …. giờ…, ngày tháng ….. năm 2015, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN NHẬN ĐẶT CHỖ):

Công ty cổ phần bất động sản Mùa Đông – VID

Địa chỉ   : 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Đại diện: Ông Hồ Bảo Hùng                           Chức vụ:  Tổng Giám đốc

Nhân viên phụ trách: ………………………………… Di động: …………………………………

Điện thoại          : 04.3858.4517         Fax: 04.3858.2061

Mã số thuế         : 0102 377 213

BÊN B (BÊN ĐẶT CHỖ):

Ông/Bà: …………………………………………            ………. Sinh ngày: …………..

Số CMND: ………………………… Nơi cấp: ………………………….. Ngày cấp: …………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………

Di động: …………………………………..Email:……………………………………………………..

Hai bên đã thoả thuận và nhất trí lập Thoả thuận đặt chỗ với những nội dung được quy định như sau:

 1. Sau khi được giới thiệu và tư vấn về Dự án Tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng tại khu đất số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (tên thương mại là Dự án Goldseason) do Bên A làm Chủ đầu tư, hai bên thống nhất rằng Bên B đặt chỗ cho Bên A để được ký Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ, thông tin căn hộ cụ thể như sau:
THÔNG TIN CĂN HỘ ………………
Căn Hộ số: ………………
Tầng: ………………
Toà nhà: ………………
Diện tích sử dụng căn hộ (diện tích theo thông thuỷ): ……………… m2
Diện tích sàn xây dựng căn hộ (diện tích theo tim tường): ……………… m2
Dự án: Tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng
Địa điểm: Số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
GIÁ TRỊ CĂN HỘ
Tổng giá trị căn hộ tối đa:

……………………………………………………………….VNĐ

THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG VÀ BÀN GIAO CĂN HỘ
Hình thức vào tên hợp đồng Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ
Thời hạn bàn giao căn hộ Dự kiến vào ngày 31/05/2018
 1. Bằng thoả thuận này, Bên B đặt chỗ cho Bên A số tiền là 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng) để được ký Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ với Bên A.
 2. Sau khi Bên A công bố giá trị căn hộ chính thức thì:
  • Nếu Tổng giá trị căn hộ được công bố chính thức lớn hơn Tổng Giá Trị Căn Hộ Tối Đa nêu tại Mục 1 Thỏa Thuận này thì Bên A phải trả lại cho Bên B toàn bộ số tiền đặt chỗ.
  • Nếu Tổng giá trị căn hộ được công bố chính thức nhỏ hơn hoặc bằng Tổng Giá Trị Căn Hộ Tối Đa nêu tại Mục 1 Thỏa Thuận này thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày công bố giá trị căn hộ chính thức (hoặc vào ngày được Bên A gia hạn) Bên B phải ký kết Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ và nộp đầy đủ số tiền thanh toán đợt 1 (đã bao gồm khoản tiền đã đặt chỗ) theo Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ.

Nếu Bên B không ký kết Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ và nộp đầy đủ số tiền thanh toán đợt 1 (đã bao gồm khoản tiền đã đặt chỗ) theo Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ đúng thời hạn thì Bên B sẽ mất toàn bộ số tiền đã giao cho Bên A. Ngược lại nếu Bên A không ký hợp đồng với Bên B thì Bên A phải trả cho Bên B gấp đôi số tiền Bên B đã giao cho Bên A. Trường hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật mà Bên A không ký được Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ với Bên B thì Bên A phải hoàn lại cho Bên B toàn bộ số tiền mà Bên B đã giao cho Bên A.

 1. Bên B xác nhận rằng, trước khi ký Thoả thuận này, Bên B đã được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Dự án, đã đọc kỹ và không còn thắc mắc đối với các tài liệu sau:
 • Mẫu Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ
 • Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
 • Danh mục vật liệu hoàn thiện căn hộ.
 • Các thông tin pháp lý về dự án.
 1. Khi đến ký Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ thì Bên B mang theo Thỏa thuận đặt chỗ này và 02 bản sao CMND và 02 bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng) của người đứng tên trong Hợp đồng đặt hàng mua căn hộ.
 2. Thoả thuận này được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ hai bản, Bên B giữ một bản.
BÊN A NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH BÊN B
   

 

 

 

Xem thêm:

>>> Xem thêm thông tin về dự án của chúng tôi: dự án 47 Nguyễn Tuân.

>> Bảng giá căn hộ Gold Season

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*