HOT

PV Kiến trúc sư người Mỹ: người thiết kế GoldSeason

PV Kiến trúc sư người Mỹ: người thiết kế GoldSeason
3 /3 votes

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Kiến trúc sư Mr.Jame Mary O’Connor – Kiến trúc sư người Mỹ, người thiết kế GoldSeason, dự án chung cư GoldSeason 47 Nguyễn Tuân. Dự án căn hộ GoldSeason này là dự án đầu tay của cá nhân Kiến trúc sư tài ba này cùng đồng sự trong Công ty thiết kế Moore Ruble Yudell.

kien-truc-su-thiet-ke-goldseason-47-nguyen-tuan

PV Kiến trúc sư người Mỹ: người thiết kế GoldSeason

Bây giờ chúng ta cùng theo giõi cuộc phỏng vấn kiến trúc sư tài ba này, và xem tại sao họ lại chọn GoldSeason làm dự án đầu tay ở Việt Nam.

PV người thiết kế GoldSeason

PV: Thưa ông, để miêu tả về thiết kế của GSS, ông sẽ sử dụng cụm từ nào để đánh giá về dự án này? What phrase could you use to describe about the architecture of GSS?

Mr.Jame Mary O’Connor: We have provided some phrases below that apply to the architecture of GSS:

  • New Manhattan in Hanoi
  • Elegant Metropolis in Hanoi
  • Vibrant New Life in Old Quarter
  • New Standard of Residential Living
  • Healthy Urban Development
  • Modern towers around a public garden
  • Masterpiece of art, architecture and landscape
  • Weaving of City and Nature
  • Contemporary Modern Style in Hanoi

PV: Tại sao Công ty MRY lại lựa chọn GoldSeason để ra mắt thị trường Việt  Nam? Dự án này có điểm gì hấp dẫn đối với MRY? What is of project attract MRY?

Mr.Jame Mary O’Connor: We are attracted and inspired by having a sophisticated Client/ Investors who have very high ambitions and aspirations for this project. We are also attracted by the unique place and context of Hanoi with its many fascinating layers of history, culture, and natural environment of lakes, rivers and parks.

Chúng tôi bị hấp dẫn và được truyền cảm hứng bởi việc có một chủ đầu tư tinh tế, những người có hoài bão và nguyện vong lớn đối với dự án này. Chúng tôi cũng bị hấp dẫn bởi nơi đặc biệt này và bối cảnh của Hà Nội với nhiều tầng lịch sử, văn hóa, môi trường tự nhiên của những hồ nước, dòng song và công viên xanh.

cong-ty-thiet-ke-moore-ruble-yudell-can-ho-goldseason-1

Người thiết kế GoldSeason – Công ty thiết kế Moore Ruble Yudell của Mỹ

PV: Tại sao trong thiết kế cảnh quan, MRY lại có ý tưởng thiết kế hình lá phong mùa thu với concept “connecting nature, connecting season, connecting structral”? Hình ảnh chiếc lá phongcó ý nghĩa gì với cá nhân ông? Why MRY think of autumn leave in the concept “connecting nature, connecting season, connecting structural?” Does autumn leaf has any personal meaning with you?

Mr.Jame Mary O’Connor: The “Autumn Leaf’ concept brings out all the aspects that we want to express in the project: nature, colors, connections. Autumn is the best, most pleasant season in Hanoi. The beautiful colors of autumn leaves reflect the project name, “GoldSeason.” The theme of the spreading “autumn leaf” also fits ourlandscape concept of a central park that reaches out to the four towers.From the central public park fronting Nguyen Tuan Street, pedestrian paths symbolize the leaf’s blade and veins, branching out to connect to the four towers. A plaza is configured as the central “heart” of the urban park, where active gathering, interaction and diverse activities can take place.

Ý tưởng “chiếc lá mùa thu” có thể mang lại đầy đủ các phương diện mà chúng tôi muốn truyền đạt ở dự án này gồm: môi trường tự nhiên, màu sắc và sự kết nối.Mùa thu là mùa đẹp nhất và dễ chịu nhất ở Hà Nội. Màu sắc của những chiếc lá mùa thu phản ấn tên gọi của dự án “Gold Season” – Mùa Vàng.  Hình dáng chủ đạo của những chiếc lá mùa thu cũng phù hợp với ý tưởng cảnh quan trong công viên trung tâm cái nối đến 4 tòa nhà. Từ công viên trung tâm ngay trên mặt đường Nguyễn Tuân, những con đường đi bộ là biểu tượng của những gân và nhánh của lá, phân nhánh kết nối tới bốn tòa nhà. Một khu giải trí nghỉ ngơi được sắp đặt để là trái tim trung tâm của một khu công viên đô thị, nơi các hoạt động được tập trung, tương tác và các hoạt động đa dạng có thể thực hiện.

PV: Trong việc thiết kế nội thất, MRY chú trọng vào yếu tố nào để thuyết phục khách hàng đầu tư vào căn hộ? What are important elements MRY focus on in architecture design to convince people to invest in GSS?

Mr.Jame Mary O’Connor: Mr.Jame Mary O’Connor: Our intention is to create a real, authentic place that is connected to the surrounding district, based on the concept of “residential living in nature and art.”We have interpreted the existing random scale and lively street life of the old quarter on the site, using that to express the dynamic exterior movement and pattern of materials on the facades of the buildings.

Mục đích của chúng tôi là tạo ra một nơi thực, kết nối được với cả khu vực xung quanh, dựa trên ý tưởng về một “khu dân cư sống trong nghệ thật và tự nhiên”. Chúng tôi truyền tại lại cuộc sống sống động và ngẫu nhiên của khu phố cổ, sử dụng ý tưởng đó để thể hiện hình một sự chuyển động năng động bên ngoài và họa tiết của những chất liệu trên mặt đứng của các tòa nhà.

PV: Theo ông, với việc thiếu sự đột phá trong thiết kế các dự án căn hộ cao cấp tại Hà Nội, nguyên nhân là do đâu?  GSS liệu có trở thành dự án có thiết kế độc đáo, tạo bước đột phá tại phân khúc căn hộ cao cấp trên thị trường không? Could you tell us, in your opinion what reason for common in architecture design in Hanoi? Can GSS having unique architecture to pave its way in high-class residential in the market?

Mr.Jame Mary O’Connor: The typical architecture for high-rise residential towers in Hanoi does not have a strong, distinctive identity. The design for these buildings tend to be driven by the interior unit floor plans and is unrelated to its surroundings.  They tend to look the same on all sides and are very repetitive. With GSS, we have created an architectural design that is more distinctive, nuanced and less repetitive. The design of GSS is not only about making great interior spaces and unit plans, but also about connecting all of the outside spaces together as a work of art, and linking to the surrounding district.

Kiến trúc điển hình hiện nay cho các tòa nhà chung cư tại Hà Nội không có nhận diện mạnh và khác biệt. Thiết kế cho những tòa nhà này dường như tập trung vào nội thất của các tầng, các căn hộ và không kết nối với với khu vực xung quanh. Chúng thường giôgns nhau tại các mặt và rất lặp đi lặp lại. Với GSS, chúng tôi đã tạo ra một thiết kế kiến trúc khác biệt hơn, đậm sắc thái hơn và không lặp lại ở bất kì mặt nào của tòa nhà. Thiết kế của GSS không chỉ tạo nên một không gian nội thất và căn hộ tuyệt với, mà còn có thể kết nối với tất cả các không gian bên ngoài như là một sản phẩm nghệ thuật và có sự kết nối đối với khu vực xung quanh.

PV: Vai trò của thiết kế cảnh quan đối với các dự án chung cư cao cấp? Ông có nhận xét gì về yếu tố này đối với các dự án tại VN? Role of landscape design in high-class residential project? What is your opinion on this factor with projects in Vietnam

Mr.Jame Mary O’Connor: The landscape and open space design is critical in all our projects, and we consider landscape and architecture to be complementary to each other. For GSS, it is crucial to bring the quality of Hanoi landscape and nature into the buildings. The project is not only about the buildings, but also about connecting to the natural environment. People’s lives are better when they have this connection to nature.

Thiết kế cảnh quan và không gian mở là một điều quan trọng trong các dự án của chúng tôi, và chúng tôi đánh giá cảnh và và kiến trúc bổ trợ cho nhau. Đối với GSS, đó là điều quan trọng để đem lại chất lượng của cảnh quan và tự nhiên của Hà Nội vào các tòa nhà. Dự án không chỉ là các tòa nhà mà còn kết nối với môi trường tự nhiên. Cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn khi họ có được sự kết nối này với thiên nhiên.

PV: Với thiết kế của GSS, MRY gửi gắm thông điệp gì đến các khách hàng Việt Nam?

With architecture design in GSS, what message MRY wants to delivery to Vietnam’s investors and residents?

Mr.Jame Mary O’Connor: By framing a public garden with commercial and retail activity, the GSS project lights a path to healthy urban development at higher density in one of Hanoi’s most dynamic districts.With GSS, we are creating a distinctive community that is connected to the history and culture of this special place.

Bằng việc xác định một khu vườn chung với các hoạt động thương mại và bán lẻ, dự án GSS thắp sáng một con đường mói để phát triển một đô thị khỏe mạnh với tỷ trọng cao hơn ở một trong những khu vực năng động nhất của Hà Nội. Với GSS, chúng tôi tạo ra một cộng đồng khác biệt được kết nối với lịch sử và văn hóa của khu vực đặc biệt này.

PV: Ông có thể chia sẻ những kế hoạch của MRY trong thời gian tới tại VN? Can you share with us plan of MRY in Vietnam?

Mr.Jame Mary O’Connor: This is our first project in Vietnam, and we hope that it will become our“flagship” or beacon project. We hope that GSS will bethe start of many fantastic projects in this country. We would like to bring a new standard of residential living to Vietnam. This is an exciting, amazing place and we would love to be a part of it in the future.

Đây là dự án đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam, và chúng tôi hi vọng rằng đó sẽ trở thành dự án “thương hiệu” hoặc ngọn hải đăng của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng rằng GSS sẽ là sự khởi đầu cho những dự án tuyệt với tại đất nước này. Chúng tôi mong muốn mang lại một tiêu chuẩn mới cho cuộc sống cư dân tại Việt Nam. Đây là một nơi thú vị tuyệt vời và chúng tôi muốn là một phần của tương lai.

Người thiết kế GoldSeason của MRY Mỹ như một làn gió mới cho kiến trúc Việt thêm phần phong phú. Hy vọng dự án căn hộ GoldSeason thành công, MRY sẽ quay trở lại Việt Nam và mang thêm nhiều luồng gió mới, sinh khí mới cho dân tộc Việt Nam.

>>> Xem thêm thông tin về dự án của chúng tôi: dự án GoldSeason 47 Nguyễn Tuân.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*